podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Kan politiken bidra till att vi går stärkta ur krisen?

Politikerna har nu chansen att skapa förutsättningar som gör att vi går stärkta ur krisen, menar Daniel Wiberg, Företagarnas chefsekonom.
Publicerad 5 jun 2020

Januariöverenskommelsen satte förutsättningarna för det politiska påverkansarbetet under 2019.vI överenskommelsen fanns ett antal förslag som var så gott som färdigförhandlade, varav flera var sådana som Företagarna sedan länge har arbetat för. Till dessa hör bland annat utvidgat rutavdrag och borttagandet av den extra beskattningen vid generationsväxling i familjeföretag. Även avskaffandet av värnskatten måste räknas som en stor seger för landets företagare eftersom det sänker marginalskatten och innebär ökat löneutrymme.

Samtidigt fanns det flera förslag i överenskommelsen som var otydliga och som tolkades på olika sätt av olika partier och bedömare. Framför allt gäller detta tre områden med direkt påverkan på de mindre och växande företagens möjligheter till jobbskapande och tillväxt: arbetsrätten, skattepolitiken och reformeringen av arbetsförmedlingen. Företagarna ägnade mycket arbete åt att påverka såväl regeringen som andra partier under hösten. Men det politiska arbetet baserat på januariöverenskommelsen står nu i det närmaste stilla. Frågan är i vilken mån det över huvud taget kommer att återupptas.

Sedan årsskiftet har såväl den ekonomiska utvecklingen som politiken förändrats dramatiskt till följd av spridningen av covid-19. En lång rad av krispaket har presenterats. Fokus har legat på krediter, men även på att lyfta av vissa kostnader från företagen. Det senaste krispaketet, ett så kallat omställningsstöd för att täcka småföretagens kostnader vid kraftiga omsättningsfall till följd av krisen, visar att regeringen hörsammat de starka signaler som Företagarna skickat om att det krävs mer för att skapa förutsättningar för så många företag som möjligt att överleva krisen.

Efter krisen kommer förutsättningarna vara helt andra. Då måste en beredskap finnas för att värna företagarpolitiska segrar och framflyttningar, samtidigt som den långsiktiga konkurrenskraften i svenska företag stärks. Tre reformområden kommer att vara särskilt viktiga:

1. Minskad regelbörda för företag.
2. Lägre beskattning av företag och företagare.
3. Sänkta kostnader att anställa och förbättrad tillgång till kompetent arbetskraft.

De senaste åren har politiken visat allvarlig okunskap om företagandets villkor. Sverige behöver en politik som främjar entreprenörskap och företagande – inte motverkar det. Genom minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft kan företag växa. Bättre förutsättningar för företagande är en förutsättning om vi vill gå stärkta ur den här krisen. Det innebär fler jobb, ökad tillväxt och välfärd – samt fler människor som förverkligar sin dröm som företagare!

Fler nyheter från Företagarna