headphones newspaper video-player
Open Space Umeå

Open Space

Open space ett forum där du får träffa likasinnade får möjlighet att få råd, lära av andras misslyckanden och framgångar och ställa frågor.

Som egenföretagare fylls vår vardag av oändligt många beslut som ska tas och vi förväntas vara insatta och pålästa inom en rad områden. Dock räcker inte alltid erfarenheter eller tid till. Att träffa andra företagare, få dela och diskutera med någon i liknande situation är något som många företagare saknar.

Open Space är en mötesmetod och den syftar till att skapa delaktighet och inspiration att hitta lösningar på dina utmaningar. Varje samtal leds av en moderator med kunskap i ämnesområdet vars uppgift är att se till så att alla kommer till tals. 

Funderingar kring Open Space? Kontakta gärna styrelsen på umea@foretagarna.se  alt. Peter Eklund på peter.eklund@ekonominord.se