podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Open Space Umeå

Open Space

Open space ett forum där du får träffa likasinnade får möjlighet att få råd, lära av andras misslyckanden och framgångar och ställa frågor.

Som egenföretagare fylls vår vardag av oändligt många beslut som ska tas och vi förväntas vara insatta och pålästa inom en rad områden. Dock räcker inte alltid erfarenheter eller tid till. Att träffa andra företagare, få dela och diskutera med någon i liknande situation är något som många företagare saknar.

Open Space är en mötesmetod och den syftar till att skapa delaktighet och inspiration att hitta lösningar på dina utmaningar. Varje samtal leds av en moderator med kunskap i ämnesområdet vars uppgift är att se till så att alla kommer till tals. 

Funderingar kring Open Space? Kontakta gärna styrelsen på umea@foretagarna.se  alt. Peter Eklund på peter.eklund@ekonominord.se

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.