För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Business Boosten - Nätverkande kvinnor

Business Boosten är ett nätverk av företagande kvinnor som träffas för att dela och inspireras av företagandets möjligheter inom ledarskap, kundnyttan och utveckling av affärer, utmärkt att passa på att även hitta samarbeten och nya vägar till tillväxt.
Business Boosten

Om Du är kvinna och driver företag oavsett om Du drivit Ditt företag länge, precis har startat eller är i startgroparna så är Du hjärtligt välkommen att gå med i vårt nätverk Business Boosten – Företagarna Umeå.

Vi är företagare i alla möjliga branscher, och vi alla är nyfikna på att få möjlighet till ett större nätverk - bollplank med andra företagare oavsett bransch, där vi utbyter inspirerande idéer och värdefulla erfarenheter för ett framgångsrikt företagande.

Syfte: Skapa mötesplattform för företagande där vi delar med oss av värdefulla kontakter, samarbetar över gränserna och stöttar varandra i våra företag samtidigt som vi får inspiration genom olika gäster och föreläsare.

Mål: Genom Business Boosten blir vi en del av något större samtidigt som vi inspirerar & hjälper varandra att driva våra företag framåt med företagande kvinnor som förebild och där vi inte missar de goda och hållbara idéerna.

Genom nätverkandet skapas fler kontakter och därmed affärsmöjligheter och kunskapsutbyte. Vi synliggör oss bl.a. genom Företagarnas hemsida och Facebook.

Ser fram emot att ses!

Om du har funderingar kring Business Boosten hör av dig till  Annica Nilsson 072-532 18 40.

Hösten 2022 - Tema:

En hållbar utveckling som för oss företagare är beroende av att delta och leda utveckling som tillfredsställer dagens behov inom företagande utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Vad det gäller hållbar ekonomi så finns det många dynamiska och utmanande områden för oss företagande kvinnor att jobba i och för:

220928: 11.15-13.00, Nordea

  • Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet brukar beskrivas som att den sätter ramarna eller ligger till grund för de två andra hållbarhetskomponenterna; social och ekonomisk hållbarhet. För näringslivet handlar frågan både om att hantera och minska det avtryck man som företag orsakar i sin värdekedja, men också kring exempelvis resurstillgång.

221026: 11.15-13.00, HouseBe

  • Socialt ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet berör människors livsbetingelser i samhället, men det handlar minst lika mycket om medarbetarnas hälsa och välmående och om jämlikhet och jämställdhet i en organisation/ett företag.

221116: 11.15-13.00, Nordea

  • Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet kretsar kring de långsiktiga ekonomiska aspekterna och drivkrafterna. Här handlar det både om att säkerställa att det ekonomiska systemet och tillväxten inte står i vägen för ekologisk och social hållbarhet, och om att hitta nya, rättvisa och resurseffektiva affärsmodeller. Begreppen utforskar nya affärsmodeller som bygger på idén om ett ekonomiskt system baserat på förnybara resurser.

Helt enkelt resurser som går att återvinna och återbruka om och om igen. För att få en bra helhetsbild av hur hållbarhetsfrågorna påverkar varandra, oss människor och våra verksamheter är det viktigt att hitta samverkansprocesser i de system vi själva ingår i, som individer och organisation.

221214: 11.15-13.00, HouseBe 

  • Företagande i hållbarhetsarbetet:

Ett sätt att hitta en bra utgångspunkt för hållbarhetsarbetet är att ställa sig frågan hur man kan skapa förutsättningar för verksamhetens ekonomiska utveckling och samtidigt tillgodose människors behov i att skapa affärer som genererar hållbarhet på alla plan.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.