headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarna Lund

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och vi representerar 60 000 företagare i landet. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete. Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare. Bli medlem du också!

Kontaktinfo
Företagarna Lund
Bredgatan 5 , 22221 LUND
08-406 17 00
Regionkontor
Syd

Nyheter om företagande i Lund

Marianne Ekberg Offesson
Ordförande Företagarna Lund
Ett avtal. Massor av fördelar.

Event i Lund
Inga träffar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap