headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarna Ånge

Välkommen till Företagarna och extra välkommen till Företagarna i Ånge. Vi arbetar för att skapa ett bättre företagsklimat i Sverige för framförallt småföretagare men vi erbjuder också kunskap, nätverk och praktisk hjälp via olika medlemsförmåner.  Har du några frågor om Företagarna i Ånge får du gärna kontakta vår ordförande Carina Jonasson via e-post

TA DEL AV VÅRA NÄTVERK
Vi anordnar olika träffar där vi möts och diskuterar en företagares vardag. Vill du nätverka med andra företagare i Ånge så är det våra träffar du ska gå på.

Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare. Bli medlem du också! 

För ärenden till våra juridiska rådgivare – telefon: 0771-45 45 45.

Kontaktinfo
Företagarna Ånge
c/o RecondConcept I Ånge AB, Centralgatan 1, 841 33 Ånge
070-307 59 58
Regionkontor
Västernorrland

Nyheter om företagande i Ånge med omnejd:

103 unga idéer 2020 - hela listan!

Skolkuratorer i en app, robothandskar och ny miljöteknik för att färga kläder. För femte året i rad utser tidningen Företagaren Sveriges 103 bästa idéer från företagare under 30 år.

103 unga idéer 2020 - hela listan!

Skolkuratorer i en app, robothandskar och ny miljöteknik för att färga kläder. För femte året i rad utser tidningen Företagaren Sveriges 103 bästa idéer från företagare under 30 år.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap