För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Starta eget bidrag

Starta eget bidrag är ett sätt att finansiera sitt arbete när man startar ett nytt bolag. Så här går du till väga för att ansöka. Du får också tips om andra bidrag du kan söka som företagare!

Om du är arbetssökande och ska starta nytt företag så finns möjligheten att få stöd från Arbetsförmedlingen, så kallat ”stöd till start av näringsverksamhet”. Det är det som ofta kallas för starta eget-bidrag. Stödet innebär att du får bidrag en tid när ditt företag är nystartat som hjälper dig att försörja dig. 

Vad krävs för att få starta eget bidrag från Arbetsförmedlingen?

Det är Arbetsförmedlingen som avgör om du kan få bidraget. Först undersöker de hur möjligheterna för att få en anställning i stället ser ut. Därefter går man igenom din affärsidé och affärsplan och bedömer vilka dina förutsättningar för att driva företaget är. Man vill se att företaget bör kunna bli tillräckligt lönsamt och en tillräckligt långsiktig lösning för din försörjning. Ibland finns möjlighet för dig som blivande företagare att via Arbetsförmedlingen prova på den bransch du vill driva eget inom genom en praktikperiod, eller gå en utbildning inom företagande och de regler som finns.

Om du är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan du få bidrag till uppstartskostnader. Detta bidrag kan vara på upptill 60 000 kr men du kan bli skyldig att betala tillbaka i vissa fall t.ex. om du lägger ner inom 3 år.

Lyssna på Företagarpodden Genvägen #12: Säg upp dig och starta eget 

Hur länge kan du få starta eget-bidrag?

Det finns en gräns på högst sex månader. Ersättningen kan i vissa fall förlängas, om du blivit sjuk eller om det är någon myndighetsprocess som gjort att du blivit försenad i din verksamhet. Det är alltså en väldigt begränsad period när du är nystartad företagare som du kan ta hjälp och räkna med stödet. Du behöver alltså fokusera på att få i gång företaget ordentligt så du sedan kan leva på inkomster därifrån efter det allra första halvåret.

Vem betalar ut starta-eget bidraget och hur mycket pengar kan jag få?

Det som kan vara aktuellt är aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Pengarna får du via Försäkringskassan. Försäkringskassan räknar ut exakt hur mycket du kan få. Storleken beror på vilket stöd du får och kan även bero på vilken dagpenning du annars skulle fått från a-kassan.

Några andra typer av bidrag och stöd att söka från Tillväxtverket och regioner

Företag i hela landet har möjlighet att söka regionala företagsstöd för exempelvis konsulthjälp eller investeringar från den aktuella regionen/länsstyrelsen. Vissa av bidragen gäller bara vissa geografiska områden eller branscher.

Det kan vara:

  • Investeringsbidrag – mindre investeringar, kanske nya maskiner eller lokaler
  • Konsultcheck – för dig som behöver ta in en extern konsult på något område
  • Samverkansprojekt. Om flera företag går ihop och gör ett projekt tillsammans
  • Mikrostöd, innovationsstöd eller lån. Om du vill starta företag inom exempelvis naturturism eller en innovativ verksamhet, satsa på forskning.
  • Transportbidrag för industrin i norra Sverige går att söka för företag som förädlar produkter i länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland.
  • Om företaget ligger i Norrland eller nordvästra Svealand finns möjlighet att ansöka om bidrag även för större investeringar. Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets stöd för småföretag för att utveckla företaget.

Här kan du också hitta stöd

Vinnova

Den statliga myndigheten som ska främja innovation, Vinnova, investerar omkring 3 miljarder kronor i olika insatser varje år. Vinnova ger bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Du kan läsa mer om detta på www.vinnova.se.

  • Statligt stöd, som oftast ges till forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Försumbart stöd som exempelvis planeringsbidrag och allmänna driftsbidrag.

Jordbruksverket

Du som bedriver företag i branscher som berör Jordbruksverkets verksamhet kan söka olika typer av bidrag därifrån. Det handlar exempelvis om jordbrukarstöd, företags- och projektstöd och så kallade marknadsstöd.

EU-bidrag för företag

Via Europeiska Unionen kan du söka olika typer av stöd. För att få en överblick över vilka bidrag och stöd som finns kan du exempelvis kontakta Enterprise Europe Network som hjälper små och medelstora företag genom exempelvis information och rådgivning om EU-regler och EU-finansiering, förmedling av affärskontakter. Du kan även besöka EU SME support som hjälper små- och medelstora företag att söka EU-finansiering.

Checklista från Verksamt.se

Checklistor för att starta företag

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.