headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Vad kommunicerar ditt varumärke? Foto: Shutterstock

Varumärke – så sätter du grunden

13 aug 2019
Ett konsekvent och tydligt varumärke är en bra grund för ditt företag. Fundera därför tidigt och noggrant på sådant som namn, tonalitet och grafisk profil.

Hur ska ditt företag uppfattas? Redan från början bör det finnas en röd tråd i din marknadsföring. Varje aktivitet, från en annons i tidningen till en kundkväll i din lokal, har förstås ett eget mål att fylla, men det är viktigt att det syns att allt hör samman under det paraply som utgör ditt varumärke. 

Företagsnamnet är en viktig del av ditt varumärke. Välj gärna ett namn som är tidlöst, kort och lätt att komma ihåg. Tänk på Google, Apple och IKEA.  Det är också en fördel om det på något sätt förknippas med verksamheten i företaget, redan innan namnet blir så välkänt att det är en självklarhet vad företaget sysslar med.  

Enkel logotyp ofta fördel

Logotypen är något många funderar över. Också här är enkelhet en fördel. Du ska använda den länge och den ska kunna synas på både stora skärmar och små knappar. Nästa steg är att välja den grafiska profil, med stil, färg och form som återkommer överallt där du kommunicerar. 

Du behöver också vara konsekvent när det gäller tonalitet, alltså hur företaget uttrycker sig. Vilka ord använder du? Är tonen tuff eller mjukare? Formell eller lättsam? Var inte rädd att upprepa dina budskap, även om du kan twista dem lite beroende på i vilken kanal du kommunicerar. Hisspitchen, alltså hur du kort beskriver företagets affärsidé och vad ni gör, är en bra grund att utgå från. 

Registrera ditt varumärke

En bra idé är att registrera ditt varumärke hos Patent och registreringsverket, PRV. Det du registrerar då är exempelvis ett eller flera ord, en grafisk symbol, en vara, eller förpackningen. Det kan också handla om ljud och melodier. Varumärket ska vara unikt och kunna särskiljas från andra varumärken.

När du har registrerat ditt varumärke har du ensamrätt till kommersiellt utnyttjande. Andra kan inte ostraffat starta ett företag och "stjäla" din logga eller reklamjingel. Varumärkesregistreringen har obegränsad skyddstid och är förlängningsbar vart tionde år.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap