För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter
Företagarnas jurist Arzu Kazimova Sel. Foto: Oskar Omne.

Julfest, uppsägningar och arbetsmiljöarbete

I turbulenta tider är firmans arbetsmiljöarbete viktigare än någonsin. Företagarnas jurist, Arzu Kazimova Sel, vet vad som krävs för att lyckas.

Året börjar lida mot sitt slut och vi närmar oss jul- och nyårshelgerna. Det är då vi samlas för att umgås med familj och vänner men det är också en tid för reflektion över året som har varit. Många företag har säkert redan haft sin årliga julfest och i år har den kanske varit mer efterlängtad.

Förändringar påverkar

Företagare och medarbetare blickar tillbaka på ett år som har kantats av utmaningar – både på nära håll och långt utanför våra gränser. Inflation och konjunkturavmattning har slagit hårt mot många branscher. Svårigheter att upprätthålla lönsamhet har inneburit uppsägningar. Då omvärldsläget är fortsatt osäkert innebär det att företag som ännu inte har behövt säga upp personal kan behöva göra det under det kommande året – alternativt göra en omorganisation. Kanske står du som företagare där just nu. Du har kanske redan diskuterat frågan inom ledningsgruppen och med dina anställda. Förändringar inom företaget – och på vilket sätt dessa kan komma att påverka hela organisationen – innebär stor stress för dina medarbetare. Inte minst när höjda matpriser och räntekostnader sätter många hushåll under hård press.

Samverka med medarbetare

För dig som arbetsgivare innebär detta att du behöver se över om ni i dag har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, ett arbete som bland annat ska bidra till att undvika ohälsa på arbetsplatsen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet lägger grunden för en bra arbetsmiljö – och hur ni arbetar med dessa frågor ska finnas tillgängligt för medarbetarna i en arbetsmiljöpolicy. Om du i dag inte har en sådan policy eller arbetar med det som en del av din verksamhet, är det på tiden att börja göra det. Arbetsgivaren bär huvudansvaret för en fungerande arbetsmiljö, och vikten av att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete finns reglerat i både arbetsmiljölagen och en föreskrift från Arbetsmiljöverket (AFS 2001:1). Du ska tillsammans med dina medarbetare samverka för att sätta tydliga och gemensamma mål för arbetsmiljöarbetet, och du bör även inkludera exempelvis företagshälsovården och skyddsombudet.

Stötta medarbetare

Det är viktigt att känna till att den nuvarande föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet (som förkortas SAM) har uppdaterats i samband med Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur som träder i kraft den 1 januari 2025 och som nu finns tillgänglig i ny version (AFS 2023:1). Skydds- och kravnivån har inte förändrats i någon större utsträckning, men föreskriften ska nu vara enklare att läsa och förstå. Det är viktigt att du som arbetsgivare sätter dig in i de aktuella lagar och regler som gäller för att på bästa sätt skapa en god arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process och inget du plockar fram enbart vid uppsägningar. Du ska se det som en naturlig del av verksamheten och vara uppmärksam på när dina medarbetare visar tecken på att de inte mår bra. Dina medarbetare ska också känna till att du kan hjälpa och stötta dem på olika sätt.

Så hur var julfesten?

Var alla nöjda och glada eller var det någon medarbetare som drack lite för mycket och uppförde sig olämpligt?

Viktigt att agera snabbt

Jag hoppas på det förstnämnda. Men det förekommer tråkigheter på julfester. Du har kanske börjat notera att en medarbetare har en överdriven alkoholkonsumtion och ett olämpligt beteende som är återkommande? Om du har ett systematiskt arbetsmiljöarbete så vet du hur du ska hjälpa till – och du kan kanske stoppa din medarbetare från att utveckla ett skadligt missbruk. Hur du som arbetsgivare hanterar arbetsmiljöfrågorna lägger grunden till både en välmående arbetsplats och välmående medarbetare. Agera snabbt, var tillgänglig och se över företagets nuvarande rutiner.

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.