podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
Artikeln är en annons

Incitament som får medarbetarna att stanna

Att rekrytera och behålla rätt medarbetare är idag en nyckelfaktor för att få företag att utvecklas. Men det är också en utmaning att skapa rätt incitamentsprogram för organisationen.
Vilken typ av incitamentsprogram som passar respektive företag och medarbetare beror på bransch och vad man som företagare vill uppnå.

En hög lön räcker inte alltid för att behålla nyckelarbetare i företaget. Det finns flera andra möjligheter att skapa incitament för att stanna längre i ett bolag – till exempel olika typer av optioner eller delägarskap.

- Vilken typ av incitamentsprogram som passar respektive företag och medarbetare beror på bransch och vad man som företagare vill uppnå, säger Catrin Åkerlund arbetar som skattejurist på Grant Thornton.

Nedan beskriver hon vilka typer av incitament som man kan erbjuda medarbetare – men också vad du bör tänka på innan du skapar ett program.

Teckningsoptioner

Positivt

- Skapar lojalitet och stärka banden mellan företaget och särskilt viktiga medarbetare utan att göra dem till delägare direkt.

- Ett nystartat företag är ofta lågt värderat vilket kan hålla kostnaden för den anställde nere.

- Ger medarbetarna motivation att driva affären och öka företagets värde eftersom tanken är att den anställde får en hävstångseffekt när den tecknar sig för aktier baserat på en option.

Tänk på...

...att värdering av bolaget idag och i framtiden är viktig för att det ska bli rätt.

...beskattningssituationen när man nyttjar optioner och tecknar sig för aktierna. Om bolaget är ett så kallat fåmansföretag så omfattas optionerna och aktierna av dessa regler.

...risken - blir tillväxten noll blir optionerna utan värde.

Personaloptioner

Positivt

- På samma sätt som teckningsoptioner skapar det lojalitet och stärker banden mellan företaget och medarbetaren.

- Behöver inte vara någon kostnad för den anställde inledningsvis.

Tänk på...

...kostnaden för bolaget, då det ses som en förmån när den anställde får teckna sig för aktier.

...beskattningen för den anställde när aktierna tecknas. Det är svårt att förutse denna kostnad eftersom utgångspunkten för förmånen är marknadsvärdet vid tidpunkten för tecknande av aktierna.

Läs också: Guide: Optionsprogram – så fungerar de

Kvalificerade personaloptioner 

Nya regler från och med 1 januari 2022

Positivt

- Skapar det lojalitet och stärker banden mellan företaget och medarbetaren.

- Möjligt att ge till de anställda gratis under vissa (i lagen) givna förutsättningar.

- Förutsebarhet då ingen värdering som behöver göras och ingen risk för sociala avgifter eller förmånsbeskattning.

Lyssna på Företagarpodden #232: Öka engagemanget i ditt team

Tänk på...

...beskattningssituationen när man nyttjar optioner och tecknar sig för aktierna. Om bolaget är ett så kallat fåmansföretag så omfattas optionerna och aktierna av dessa regler. Eftersom optionerna, och sedan även aktierna, kan vara gratis så får man inget, eller ett lågt, anskaffningsvärde på aktierna och därmed en högre vinst när man säljer aktierna.

…planen för bolaget under intjänandeperioden på tre år. Om bolaget är tänkt att säljas eller noteras inom tre år från utgivande av optionerna så lämpar sig inte dessa optioner.

Direkt delägarskap

Positivt

- Rätt person får stark lojalitet med bolaget direkt.

Tänk på...

...om du verkligen vill ha in andra aktieägare?

...att en marknadsvärdering av bolaget måste göras.

...att inte ge iväg för stor andel i bolaget från början - ditt eget och de anställdas innehav i bolaget späds ut när nya delägare eller framtida investerare tas in i bolaget.

...beskattningssituationen som delägare för det fall bolaget är ett fåmansföretag – hur beskattas den anställda för utdelningar och eventuell kapitalvinst?

 

Rådgivande guide kring incitamentsprogram

Vill du veta mer?

 Ladda ner Grant Thorntons guide

Det här är en artikel från Entreprenörstid

Entreprenörstid är en kunskapssida från Grant Thornton i samarbete med Företagarna.

Till kunskapssidan

Taggar
Annons
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.