podcast news play företagaren I media förmån faq

Quiz: Kan du erbjuda kvalificerade personaloptioner?

Publicerad 11 okt 2021
Med kvalificerade personaloptioner kan företag som ännu inte har finansiella muskler att konkurrera om de bästa talangerna ändå attrahera den personal som behövs för att få företaget att blomstra.

Företag som är innovativt starka och växande är viktiga för svensk konkurrenskraft. Ett sätt för dem att bli attraktiva för talanger som kan få högre lön i andra, redan stora företag är att erbjuda privatekonomisk vinning på sikt. Med kvalificerade personaloptioner kan en medarbetare som varit anställd en viss tid på ett skattemässigt gynnsamt sätt erbjudas delägarskap i företaget. Medarbetaren får samma mål som ägarna och företagsledningen.  

Kan du erbjuda kvalificerade personaloptioner?

#1 av 7

Är företaget yngre än tio år?

#2 av 7

Ska personaloptionerna utnyttjas för förvärv av andel i företaget eller teckningsoption som ger rätt att förvärva andel i företaget, tidigast 3 och senast 10 år efter förvärvet?

(Eller i ett annat företag under förutsättning att de två företagen ingick i samma koncern vid tidpunkten för förvärvet av personaloptionen.)

#3 av 7

Har företaget färre än 50 medarbetare (eller 150 fr.o.m. 1/1 2022)?

(Medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget.)

#4 av 7

Omsätter företaget mindre än 80 miljoner kronor (eller 280 fr.o.m. 1/1 2022)?

(Nettoomsättning eller balansomslutning.)

#5 av 7

Är värdet på varje optionsinnehavares samtliga personaloptioner mindre än tre miljoner kronor när personaloptionen förvärvas?

(Personaloptioner som innebär rätt att förvärva andelar eller teckningsoptioner i företaget och som har förvärvats från företaget.)

#6 av 7

Är det sammanlagda värdet på samtliga personaloptioner som innebär rätt att förvärva andelar eller teckningsoptioner i företaget lägre än 75 miljoner kronor när personaloptionerna förvärvas?

#7 av 7

Är optionsinnehavarna anställda i företaget eller ledamot eller suppleant i styrelsen under intjänandetiden?

(Anställd eller styrelsearbete minst 30 timmar per vecka)

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.