podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

10 insikter: Så blir du en bättre chef

Kommunikationsexperten Antoni Lacinai bjuder på tio insikter kring bra kommunikation på arbetsplatsen.

1. Visa empati. Empati är den viktigaste kommunikativa superkraften. Vi uppskattar de som är närvarande och lyssnar. Det är också den sköraste superkraften om du är chefen, eftersom många tappar empatin så fort de känner sig överlägsna.

2. Var tydlig. Ju tydligare du är, desto lättare att förstå dig. Så enkelt är det, och samtidigt så svårt. Jobba med din tydlighet, och tro aldrig att alla förstått bara för att du sagt eller skrivit något.

3. Skapa en psykologisk trygg arbetsplats. Om dina medarbetare inte vågar yttra sig för att de är rädda för att bli bestraffade kommer du aldrig att få ett innovativt och kreativt klimat. Det leder till stagnation och till slut konflikter.

4. Var konflikträdd. Nej, konflikter är inte utvecklande. De är bara ett krig. Respektfull oenighet kring uppgifter är däremot mycket bättre. Var därför rädd för konflikter för då har det gått för långt.

5. Var inte dig själv. Du är dig själv när du är lynnig, sur, butter och grinig på morgonen också. Det är inte de sidorna du ska ta med dig till jobbet. Var mycket hellre ditt bästa jag. Men har du en dålig dag – säg det.

6. Kommunicera ditt högre syfte. Allt med dig kommunicerar. Vad du säger och gör. Hur du ser ut och hur du låter. Om dina kollegor och medarbetare vet vem du är, och vad du står för, så blir det lättare för dem att samarbeta och kommunicera.

7. Jobba målfokuserat med hög autonomi. Alla kan sällan vara med och bestämma vad ni ska uppnå, men de flesta kan bestämma hur de ska agera för att bidra till målen. Ge därför människor så mycket autonomi som det går. Det ökar engagemanget.

8. Ge medarbetare beröm. Det finns inget bättre sätt att skapa önskvärda beteenden än att berömma dem som gör rätt, tänker rätt och kommunicerar rätt. Specifikt beröm är bättre än allmänt.

9. Ha kul tillsammans. Vi vill alla känna tillhörighet, både vad gäller syftet och som en del av teamet. Fira det ni kan. Skratta tillsammans. Må bra ihop.

10. Låt medarbetarna växa. Alla vill känna sig kompetenta och bidra. Ju mer du kan hjälpa dem med detta, desto bättre.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.