headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare
GDPR - vem har ansvar?

Personuppgifter - vem är ansvarig, anställda eller företaget?

Vem har ansvaret för personuppgifter som exempelvis finns på medarbetarnas datorer? Nya dataskyddsförordningen har fått företagare att fundera över många frågor kring dataskydd.

Många är de företagare som inför och efter införandet av GDPR,  dataskyddsförordningen, har fått göra en ordentlig genomgång av sin verksamhet och hantering av personuppgifter.

För dig som har anställda i ditt företag finns specifika frågor att ta ställning till. Ett exempel är denna fråga.

Gäller GDPR också för den information som anställda har i sina datorer? Den är ju jättesvår för mig som företagare/arbetsgivare att ha fullständig insyn i. Vem har ansvaret?

Ja, GDPR gäller även för detta, enligt Datainspektionen som har bra information i ämnet på sin hemsida.

Ansvaret för att GDPR följs ligger hos den personuppgiftsansvarige, inte på den enskilde anställda.

Det kan förstås vara svårt att kontrollera, så ett råd man ger är att organisera sig så att personuppgifter av rutin inte sparas på enskildas datorer. Om någon ändå måste spara personuppgifter på sin personliga arbetsdator bör man se till att den hanteringen följer GDPR.

Läs mer hos Datainspektionen Texten här är uppdaterad senast 20180525.

Taggar
Riks Guide