podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Agera rätt enligt GDPR.

GDPR för föreningar - 4 principer

Nya dataskyddsförordningen påverkar dig som hanterar personuppgifter, exempelvis i en förening eller medlemsorganisation. Här är fyra viktiga principer du bör känna till.

25 maj 2018 började GDPR - nya dataskyddsförordningen att gälla. Den ersätter personuppgiftslagen (PUL) och har fått många att fundera kring sin hantering av personuppgifter.

Här är några viktiga riktlinjer för dig som exempelvis arbetar med en förening eller i en annan liten organisation med medlemmar, som Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tagit fram.

Hantera personuppgifter i en förening - 4 principer!

Ändamålsbegränsning

Detta handlar om att ni bara ska samla in uppgifter för specifika ändamål och inte för att behandla uppgifterna senare för något annat.

Uppgiftsminimering

Ni ska bara ta in de uppgifter som verkligen är viktiga och relevanta för ändamålet.

Korrekthet

Uppgifterna ska stämma och uppdateras vid behov. Se till att ha korrekta uppgifter och uppdatera dem vid behov.

Lagringsminimering

Spara inte personuppgifterna längre tid än vad som behövs. 

Läs mer: Vad ni som förening förening behöver göra | IMY

Källa till informationen är  Integritetsskyddsmyndigheten

Taggar
Riks Guide
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.