headphones newspaper video-player
Agera rätt enligt GDPR. Foto: Shutterstock

GDPR för föreningar - 4 principer

25 maj 2018
Nya dataskyddsförordningen påverkar dig som hanterar personuppgifter, exempelvis i en förening eller medlemsorganisation. Här är fyra viktiga principer du bör känna till.

25 maj 2018 började GDPR - nya dataskyddsförordningen att gälla. Den ersätter personuppgiftslagen (PUL) och har fått många att fundera kring sin hantering av personuppgifter.

Här är några viktiga riktlinjer för dig som exempelvis arbetar med en förening eller i en annan liten organisation med medlemmar, som Datainspektionen tagit fram.

Hantera personuppgifter i en förening - 4 principer!

Ändamålsbegränsning

Detta handlar om att ni bara ska samla in uppgifter för specifika ändamål och inte för att behandla uppgifterna senare för något annat.

Uppgiftsminimering

Ni ska bara ta in de uppgifter som verkligen är viktiga och relevanta för ändamålet.

Korrekthet

Uppgifterna ska stämma och uppdateras vid behov. Se till att ha korrekta uppgifter och uppdatera dem vid behov.

Lagringsminimering

Spara inte personuppgifterna längre tid än vad som behövs. 

Källa: Datainspektionen.se

Texten är uppdaterad 20180525. Källa till informationen är Datainspektionen.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD