För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Resultatbudget

En resultatbudget är ett bra sätt att planera och få en översikt över företagets intäkter och kostnader.

Varför ska du ha en resultatbudget?

En resultatbudget  görs för att kunna få en bättre bild över företagets ekonomi på sikt. Kanske kommer bolagets intäkter och utgifter variera över tid och vara säsongsberoende? Då är det bra att upprätta en resultatbudget som säkerställer att bolaget i slutändan är lönsamt. Resultatbudgeten är ett levande dokument som ska anpassas efter nuläget. Tänk därför på att göra ett bästa och ett värsta scenario, planera för de värsta utgifterna och de lägsta intäkterna.

Läs även: 5 tips för en smidig och värdeskapande budgetprocess

Vad är en resultatbudget?

Det är en budget där du samlar företagets intäkter och kostnader. Vanligtvis görs en resultatbudget på årsbasis men den kan även brytas ner på månader eller vara mer framåtblickande och innehålla flera år. Företagets mål är att bli lönsamt och resultatbudgeten används som ett styrmedel för att nå dit. Använd informationen i resultatbudget för att kunna fokusera på det som gör företaget lönsamt.

Likviditetsbudget och resultatbudget – vad är skillnaden?

När resultatbudgeten summerar intäkter och kostnader så fokuserar likviditetsbudgeten på tillgängliga likvida medel som används för att täcka bolagets utgifter. Utan likviditet får bolaget svårt att betala sina utgifter och kan hamna i trångmål.

Läs om likviditetsbudget

Verktyg för att skapa en resultatbudget

Via vår partner Visma SPCS program kan du även skapa en resultatbudget.
Läs mer om Visma SPCS

På Almis hemsida kan du ladda ner en excelmall för resultatbudget

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.