podcast news play företagaren I media förmån faq

Resultatbudget

Varför ska du ha en resultatbudget?

En resultatbudget är ett bra sätt att planera och få en översikt över företagets intäkter och kostnader. Detta görs för att kunna få en bättre bild över företagets ekonomi på sikt. Kanske kommer bolagets intäkter och utgifter variera över tid och vara säsongsberoende? Då är det bra att upprätta en resultatbudget som säkerställer att bolaget i slutändan är lönsamt. Resultatbudgeten är ett levande dokument som ska anpassas efter nuläget. Tänk därför på att göra ett bästa och ett värsta scenario, planera för de värsta utgifterna och de lägsta intäkterna.

 

Vad är en resultatbudget?

Det är en budget där du samlar företagets intäkter och kostnader. Vanligtvis görs en resultatbudget på årsbasis men den kan även brytas ner på månader eller vara mer framåtblickande och innehålla flera år. Företagets mål är att bli lönsamt och resultatbudgeten används som ett styrmedel för att nå dit. Använd informationen i resultatbudget för att kunna fokusera på det som gör företaget lönsamt.

 

Likviditetsbudget och resultatbudget – vad är skillnaden?

När resultatbudgeten summerar intäkter och kostnader så fokuserar likviditetsbudgeten på tillgängliga likvida medel som används för att täcka bolagets utgifter. Utan likviditet får bolaget svårt att betala sina utgifter och kan hamna i trångmål. Läs mer om likviditetsbudgetar här

 

Verktyg för att skapa en resultatbudget

Via vår partner Visma SPCS program kan du även skapa en resultatbudget.
Läs mer här.

På Almis hemsida kan du ladda ner en excelmall för resultatbudget. Du når den här resultatbudget mall.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.