podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!
Artikeln är en annons
Foto: Shutterstock

Personaloptioner blir en del av 3:12-utredningen

Att attrahera och behålla nyckelkompetens är en stor utmaning för många växande bolag. För att svenska entreprenörer ska få bättre förutsättningar har regeringen nu förtydligat att pågående 3:12-utredningen ska analysera på vilket sätt reglerna kan ändras för att göra de särskilda bestämmelserna om lättnader i beskattningen av kvalificerade personaloptioner mer effektiva.

Elisabeth Mörck är skatterådgivare på Grant Thornton:

– Nuvarande regler är svåra att nyttja, och det har för de som blivit aktieägare genom de kvalificerade personaloptionerna funnits en ovisshet kring hur man inom 3:12-reglerna ska kunna beräkna ett lågbeskattat gränsbelopp för dessa aktier. De regler som finns idag kan innebära att framtida avkastning (utdelning eller kapitalvinst) på dessa aktier beskattas med en progressiv skatt för den anställda. Det är därför oerhört positivt om reglerna kan harmonieras med 3:12-regelverket så att det tex är möjligt att beräkna ett gränsbelopp. Det skulle kunna gynna såväl bolaget som den anställde, förklarar hon.

Finansminister Elisabeth Svantesson säger i ett pressmeddelande att regeringen ”vill lägga grunden för en högre tillväxt i Sverige samtidigt som vi säkerställer goda villkor för företagande i Sverige”.

Kvalificerade personaloptioner är ett viktigt område för tillväxtbolagen i Sverige, så jag och mina kollegor välkomnar att regeringen insett att det finns viktiga frågor som behöver förtydligas och förbättras. Det är positivt att detta nu kommer utredas på ett djupare plan, säger Elisabeth Mörck, auktoriserad skatterådgivare och certifierad affärsrådgivare.
 

Samtidigt konstaterar hon att tillägget leder till längre utredningstid.  

– Utredningen skulle presenteras i slutet av mars 2024, nu dröjer det till maj 2024. Baksidan är att vi fortfarande lever i ovisshet kring vad som kommer presenteras, men är utredningen å andra sidan välarbetad behöver det inte dröja längre tid innan nya regler kan träda i kraft. Just detta är det väldigt svårt att sia om, det måste vi invänta tydlighet kring.

Vi fortsätter att bevaka utredningen. Har ditt företag sedan tidigare funderat på att införa kvalificerade personaloptioner kan det vara läge att kontakta våra rådgivare för att diskutera situationen.

Läs även: Regeringen vill främja entreprenörskap – satsar mer på 3:12

Det här är en artikel från Entreprenörstid

Entreprenörstid är en kunskapssida från Grant Thornton i samarbete med Företagarna.

Till kunskapssidan

Taggar
Annons

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.