headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Hur byter jag affärsmodell?

Är din firma redo att tänka nytt eller helt enkelt byta affärsmodell? Företagarna listar fem heta tips som kan åstadkomma en förändring!

Fem heta tips om hur du ska kunna åstadkomma en förändring i företaget.

1. Måla fan på väggen Fråga er själva: vad är alternativet om vi inte möter den förändring som pågår? Vilken är vår USP (unique selling point) i dag? Kommer den att fortsätta vara motståndskraftig eller är det dags att utmana den genom förändring?

2. Var ödmjuk Entreprenörer och egenföretagare är ofta envisa och självsäkra – vilket givetvis är bra. Men vid förändring måste man inse att man kanske inte kan eller förstår allt.

3. Affärsmodellen beskriver inte bara hur ett företag tjänar pengar, utan kan även vara ett strategiskt verktyg som kan hjälpa företagsledningen att få överblick över olika delar av företagets aktiviteter och flöden. I stället för att greppa efter för mycket kan man genom att skruva på det man har åstadkomma förändring. Här finns hjälp att få, till exempel i modellen Business Model Canvas. Företaget kan själva arrangera workshopar kring detta i stället för att hyra in dyra konsulter.

4. Ledarskap Även små och oetablerade företag kan fastna i invanda föreställningar. Ledarskapet är då centralt för att våga utmana sättet att jobba och tänka. Det är viktigt med ödmjuka och lyhörda chefer. Ibland måste de existerande cheferna också våga inse att deras tid kan vara förbi.

5. Tänk beteende Det är lätt att bli stressad över att man inte hakat på det “senaste” i form av en viss teknisk lösning. Men låt inte alltför mycket energi och kostnader gå till att satsa på dessa anpassningar. Tänk i stället steget längre: vad ligger bakom teknikförändringen eller vad leder den till i form av förändrat kundbeteende?

LÄS MER I FÖRETAGAREN

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap