podcast news play företagaren I media förmån

Företagarna Dalarna

Företagarna Dalarna arbetar för att det ska bli enklare, roligare och mer lönsamt att driva företag i Dalarna! Vi stöttar våra lokalföreningar i deras verksamhet och driver opinion för att företagare ska bli mer framgångsrika i sitt företagande. 

Kontakta Regionkontoret
Mail:
 mellansverige@foretagarna.se

Eva Cooper, Regionchef 
Mail: eva.cooper@foretagarna.se 

Maria Nordlander, Regionsamordnare
Mail: maria.nordlander@foretagarna.se

Johanna Pettersson, Kommunikatör 
Mail: johanna.pettersson@foretagarna.se

Marcus Larsson, Projektledare lokal opinion
Mail: Marcus.larsson@foretagarna.se

Föreningar i Dalarna

Föreningarna utgör grundverksamheten i Företagarna. Välj ort för att se din närmsta förening i Dalarna.

 

Kontakta regionkontoret i Dalarna
Ölandsgatan 10 A, 791 60 Falun
0708-10 17 83
Hitta andra regionkontor

Årets Företagare delas ut årligen av  Företagarna. Det är en av Sveriges mest prestigefyllda utmärkelser för företagare och finns på lokal, regional och nationell nivå.

Jobbskaparna. Välfärdsbyggarna. Samhällsbärarna.

Vi vill hylla alla företagare som varje dag går upp för att skapa jobb och välfärd. Tack för att ni finns.

Historisk sammanslagning

Två företagarorganisationer i Leksand blir en när FFLIST går upp i Företagarna Leksand.

Dags att bli medlem?

Kunskap, påverkan, nätverk. Vi vill att du som företagare ska få det stöd du behöver för att driva ditt företag. 

Få stöd av våra jurister

Som medlem får du kostnadsfri telefonrådgivning av våra juridiska experter som hjälper dig med ditt företagande.

Nyheter från vårt område

Så lyckas du som matpionjär

Det går inte att prata om framtidens mat i Sverige utan att nämna Tebrito med vd Nils Österström, insektsodlaren som överlevt ökenvandringen i väntan på klartecken från Livsmedelsverket. Här är hans tips till dig som också bryter ny matmark.

Därför är jag medlem

Ola Granholm driver Framväxtbolaget i Dalarna. Här berättar han varför han är medlem i Företagarna. 

Därför är jag medlem

Emma Ericson driver Ramhuset konst & ram. Här berättar hon varför hon är medlem i Företagarna.

Event i vårt område
Politik och påverkan

Vårt mål är att med stöd av dig som medlem skapa ett företagarklimat fritt från regelkrångel och höga avgifter där du som driver företag kan fokusera på det som du är bäst på.

GDPR

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Dalarna ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, telnr, företag, organisationsnummer, ev. medlemskap i Företagarna och ev. önskan om mer information om medlemskap samt ev. övrigt/specialkost.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för att kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Dalarna tar hjälp i sin hantering av anmälningar m.m. av Företagarna Dalarna Service  AB och Företagarna Sverige Service AB. Företagarna Dalarna lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet. 

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Dalarna. Du har även rätt att klaga på Företagarna Dalarnas behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Dalarna Service AB 023-70 59 90,

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.