headphones newspaper video-player

Företagarna Dalarna

Företagarna Dalarna arbetar för att det ska bli enklare, roligare och mer lönsamt att driva företag i Dalarna! Vi stöttar våra lokalföreningar i deras verksamhet och driver opinion för att företagare ska bli mer framgångsrika i sitt företagande. 

Eva Cooper, regionchef, eva.cooper@foretagarna.se 
Maria Nordlander, regionsamordnare, maria.nordlander@foretagarna.se

Småföretagsbarometern  Dalarna 2019  - Sveriges största och äldsta konjunkturundersökning bland småföretagen

Jobbskaparna del 1: Stolthet och svordom - läs vår rapport som visar alla aspekter i företagandet.

Kommunrapporten – Företagarnas unika rapportserie illustrerar i 290 rapporter småföretagens betydelser i Sveriges samtliga kommuner.

Lönsamhetsrapporten 2018 - Hur lönsamma är företagen? Den frågan har Företagarna för andra gången tagit sig an i den unikt omfattande undersökningen baserat på årsbokslut 143 507 företag, fördelat på samtliga svenska län och kommuner.

Föreningar i Dalarna

Föreningarna utgör grundverksamheten i Företagarna. Välj ort för att se din närmsta förening i Dalarna.

Kontakta regionkontoret i Dalarna
Ölandsgatan 10 A, 791 60 Falun
023-70 59 90
Hitta andra regionkontor
Därför är jag medlem

Ola Granholm driver Framväxtbolaget i Dalarna. Här berättar han varför han är medlem i Företagarna. 

Historisk sammanslagning i Leksand

Två företagarorganisationer i Leksand blir en när FFLIST går upp i Företagarna Leksand.

Därför är jag medlem

Emma Ericson driver Ramhuset konst & ram. Här berättar hon varför hon är medlem i Företagarna.

Våra medlemskap

Företagarna har flera medlemskap som vi skräddarsytt utifrån företagares olika behov.

GDPR

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Dalarna ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, telnr, företag, organisationsnummer, ev. medlemskap i Företagarna och ev. önskan om mer information om medlemskap samt ev. övrigt/specialkost.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för att kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Dalarna tar hjälp i sin hantering av anmälningar m.m. av Företagarna Dalarna Service  AB och Företagarna Sverige Service AB. Företagarna Dalarna lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet. 

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Dalarna. Du har även rätt att klaga på Företagarna Dalarnas behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Dalarna Service AB 023-70 59 90,

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41.

Event i vårt område
Politik och påverkan

Vårt mål är att med stöd av dig som medlem skapa ett företagarklimat fritt från regelkrångel och höga avgifter där du som driver företag kan fokusera på det som du är bäst på.

Förmåner för företagare

Företagarnas förmåner och tjänster är anpassade för att hjälpa och förenkla livet för våra medlemmar.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap