För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Tillfälligt höjt tak i rotavdraget

Publicerad 15 jan 2024
Företagarna har sedan tidigare föreslagit att taken för rut- och rotavdragen bör separeras och taket höjas i rotavdraget, och tillstyrker därför promemorians förslag i sak.

Läs remissyttrandet som pdf.
Regeringen föreslår att taket för rotavdraget tillfälligt ska höjas och att det tillfälligt ska införas separata tak för rot- respektive rutavdraget. Under beskattningsåret 2024 bör taket vara 75 000 kronor per person för rotavdraget och 75 000 kronor per person för rutavdraget. Fram till den 30 juni 2024 ska dock högst 50 000 kronor få användas för rotavdrag och högst 75 000 kronor sammanlagt för rot- och rutavdrag. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och upphöra att gälla vid utgången av december 2024.

Företagarna har sedan tidigare föreslagit att taken för rut- och rotavdragen bör separeras och taket höjas i rotavdraget, och tillstyrker därför promemorians förslag i sak. Emellertid anser vi att förslaget har en underlig utformning sett till syftet, i det att det höjda taket enbart ska gälla ett halvår, från 1 juli 2024. Denna konstruktion riskerar leda till att rotarbeten som kunder planerat för första halvan av 2024 senareläggs, i den mån de kan komma att innebära kostnader som överstiger taket för avdraget på 50 000 kronor. Med tanke på detta hade det varit mer ändamålsenligt att höjningen skedde tidigare. Företagarna anser likaså att regeringen bör överväga att förlänga höjningen till åtminstone halvårsskiftet 2025.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.