För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande av betänkandet Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät (SOU 2023:64)

Publicerad 5 feb 2024
Företagarna tillstyrker utredningens förslag.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Utredningen var initierad för att anpassa det svenska regelverket till gällande EU-rätt. Genom att ge Energimarknadsinspektionen befogenhet att självständigt fastställa intäktsramarna ges Energimarknadsinspektionen möjlighet att ta ett starkare kundperspektiv i utformning av metoder och fastställande av elnätsföretagens intäktsramar.

Företagarna tillstyrker utredningens förslag.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.