För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remiss av Centrala studiestödsnämndens förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet (avsnitt 4)

Publicerad 5 feb 2024
Företagarna avstyrker promemorians förslag i helhet.

Läs remissyttrandet som pdf. 

Det är klokt att handläggningen underlättas och automatiseras något för att värna om våra gemensamma skattepengar. Dock visar förslagen på svårigheten i att handlägga dessa typer av ärenden och genomföra rättvisa och korrekta bedömningar för utbetalning av stödet.

Företagarna avstyrker promemorians förslag i helhet, eftersom Företagarna varit kritiska av omställningsstudiestödet sedan det infördes och vidhåller att det finns en överhängande risk att det snarare är arbetstagare som redan är väl etablerade på arbetsmarknaden som kommer att nyttja stödet, medan arbetstagare med svagare arbetsmarknadsetablering inte kommer att gynnas av stödet.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.