För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Tullverkets konsekvensutredning med anledning av borttag av 6 kap. 2 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning

Publicerad 12 dec 2023
Företagarna anser att den föreslagna lösningen synes vara den mest lämpliga.
Foto: Vieninsweden/Shutterstock.com.

Läs remissen som pdf.

Tullverket föreslår att 6 kap. 2 § tullordningen tas bort, då Tullverket efter den 29 februari 2024 inte längre har stöd för en övergångslösning avseende anmälan om tredjelandsvarors ankomst. Det saknas praktisk legal möjlighet att ankomstanmäla varor i järnvägsflödet annat än genom transiteringsförfarandet.

Företagarna har tagit del av remissen och konstaterar att den föreslagna lösningen synes vara den mest lämpliga, med omständigheterna i beaktande. Samtidigt noterar vi att konsekvensanalysen påvisar att det finns en ”risk för ökande kostnader, vilket i större utsträckning kommer att drabba de mindre företagen” och att små företag som idag använder sig av järnvägstransporter från ett tredjeland riskerar att ”drabbas av proportionellt sett större kostnader”. Företagarna anser att Tullverket och regeringen bör eftersträva att hålla kostnaderna för regelefterlevnad för i synnerhet mindre företag så låga som möjligt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.