För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissytterande: Rapporten Kortare ledtider för elnätsutbyggnad – Utveckla arbetssätt och parallella processer

Publicerad 31 okt 2023
Företagarna ställer sig överlag positiva till rapporten, och har inga synpunkter i detalj.

Läs hela remissyttrandet som pdf. 

Energimarknadsinspektionen (Ei) fick tillsammans med Lantmäteriet och länsstyrelserna den 9 september 2021 i uppdrag av regeringen att utveckla och testa nya arbetssätt för en koordinerad process för hantering av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet,

Att det finns el att tillgå är också en grundläggande faktor för minskat beroende av fossila drivmedel. Långsiktigt krävs en stabil och planerbar elproduktion samtidigt som elnäten måste byggas ut för att elen ska kunna transporteras till där den behövs. Därför är det välkommet att Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag och analysera hur ledtider kan kortas för utbyggnad av elnäten, som idag kantas av långa och oförutsägbara processer.

Företagarna ställer sig överlag positiva till rapporten, och har inga synpunkter i detalj. Att berörda verksamheter och allmänheten som berörs kommer in tidigt i planprocessen för nätutbyggnaden är särskilt viktigt, men också, såsom framställs i rapporten, att myndigheter prövar ärenden parallellt och koordinerat.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.