För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Anpassning av investeraravdraget med anledning av ändrade EU-regler om statligt stöd

Publicerad 8 dec 2023
Företagarna tillstyrker promemorians förslag.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

I promemorian föreslås en ändring i regelverket om investeraravdraget, av den bestämmelse som innebär att gränsvärdet för när en förvärvad verksamhet ska beaktas vid bedömningen av om företaget har varit verksamt på någon marknad eller av hur länge företaget varit verksamt, sänks från 25 procent eller mer av företagets verksamhet till 10 procent. Förslaget innebär också att det införs en metod för att beräkna den förvärvade verksamhetens storlek i förhållande till storleken på företagets verksamhet. Som huvudregel föreslås att beräkningen ska göras genom att verksamheternas nettoomsättning under den period som motsvarar företagets beskattningsår närmast före förvärvet jämförs med varandra. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och tillämpas första gången på förvärv av andelar som görs efter den 30 juni 2024.

Syftet med förslaget är att anpassa investeraravdraget till den allmänna gruppundantagsförordningen, så att avdraget fortsatt ska kunna tillämpas. Företagarna tillstyrker promemorians förslag.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.