För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå

Publicerad 11 apr 2023
Företagarna instämmer i de synpunkter på detta område som lämnats av Ung Företagsamhet i dess remissvar (2023-03-16).

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Gymnasieskolan har ett viktigt uppdrag i att förbereda dagens elever inför det framtida arbetslivet, som för allt fler kommer att innebära att arbeta i ett företag eller att själv bli företagare.

Företagarna instämmer i de synpunkter på detta område som lämnats av Ung Företagsamhet i dess remissvar (2023-03-16). Företagarna anser att det är av vikt att främja företagande och entreprenörskap tidigt, genom att detta görs till naturliga inslag i gymnasieskolans ämnesplaner och programstrukturer. Såväl på högskoleförberedande program som yrkesprogram bör elever få lära sig värdet av entreprenörskap och grunderna för företagande. För att gymnasieskolan ska ha reell möjlighet att förverkliga sitt uppdrag, anser vi att ämnet Entreprenörskap och/eller ämnet Entreprenörskap och företagande, ska erbjudas på samtliga gymnasieprogram och inom sammanhållen yrkesutbildning i den kommunala vuxenutbildningen.

 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.