För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Yttrande över betänkandet Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande, Ds 2022:29

Publicerad 21 mar 2023
Företagarna avstyrker förslaget om en utökning av antalet veckor med omställningsstudiestöd.

Läs hela remissyttrandet (pdf).

Förhoppningen om en något lindrad kompetensbrist väger inte upp mot de oförutsedda effekterna på arbetsmarknaden och den höga kostnaden i statsbudgeten av förslaget. Företagarna var kritiska till införandet av omställningsstudiestödet och ett knappt halvår efter att stödet införts kan vi konstatera att införandet har brottats med stora problem och att ingen utvärdering av insatsens effekter ännu kunnat genomföras. Att i detta läge utöka satsningen, som innebär stora statsfinansiella kostnader, är inte ansvarsfullt.

För att stimulera såväl nyrekrytering som kompetensutveckling i småföretag krävs att utbildningsinsatser baseras på företagens reella behov. Företagarnas bedömning är att det inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken i allmänhet och inom ramen för satsningen på omställningsstudiestödet i synnerhet saknas metoder för att fånga upp de mindre företagens behov av ny kompetens och kompetensutveckling. Det saknas därmed förutsättningar för att ta hänsyn till dessa behov när bedömning ska göras om huruvida omställningsstudiestöd ska beviljas för en utbildningsinsats eller inte.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.