För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande om betänkandet Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:57)

Publicerad 16 maj 2023
Det offentliga behöver stå för god kontinuitetsplanering, framförhållning och kompensation till näringslivet vid ökade kostnader.
Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock.com.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Även om utredningens förslag inte direkt rör Företagarnas verksamhet önskar organisationen skicka en tydlig uppmaning att det är av högsta vikt att det lokala näringslivet inkluderas vad gäller flera av de förslag som beskrivs ovan.

Utredningens uppdrag har bestått i att lämna förslag till hur ett modernt och väl anpassat fysiskt skydd för civilbefolkningen bör vara utformat i händelse av höjd beredskap eller krig. Det utredningen föreslår är primärt att det behövs en genomgång av befintliga skyddsrum, att berörda myndigheter och landets kommuner behöver ha en tydlig plan för genomförandet av utrymning och inkvartering samt att civilplikten bör återaktiveras, tillsammans med inrättandet av en statlig beredskapsorganisation som kan förstärka den kommunala räddningstjänsten.

Enligt Företagarna är en grundläggande förutsättning för att stat, myndigheter och kommuner ska kunna säkerställa en god förmåga att hantera logistik och försörjning av varor och tjänster vid händelse av kris eller krig är ett livskraftigt och stabilt näringsliv där ägarna förstår företagets roll och vilka förväntningar som finns. Ledorden kring detta från det offentliga behöver vara en god kontinuitetsplanering, framförhållning och givetvis kompensation till näringslivet vid ökade kostnader. Det är av särskilt stor vikt med hänvisning till utredningens förslag om en återaktivering av civilplikten och inrättandet av en statlig beredskapsorganisation med syftet att förstärka den kommunala räddningstjänsten, som ofta bemannas av deltidsbrandmän med sin primära arbetsplats på ett annat arbetsställe och som med jämna mellanrum förväntas delta på nödvändiga repetitionsutbildningar.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.