För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande om betänkandet En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)

Publicerad 21 nov 2023
Företagarna välkomnar att betänkandet slår fast att det är staten som ska bära huvudansvaret för Sveriges försörjningsberedskap och därmed även ansvaret för finansieringen av de åtgärder för att stärka försörjningsberedskapen som staten prioriterar.
Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock.com.

Läs remissyttrandet som pdf.

I betänkandet föreslås en modell för samordning av Sveriges försörjningsberedskap där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreslås ansvara för den nationella samordningen av försörjningsberedskapen och bli en kontaktpunkt för företag. Utredningen föreslår vidare att ett försörjningsberedskapsråd inrättas, att näringsidkare får en skyldighet att delta i planeringen av försörjningsberedskapen genom inlämning av vissa uppgifter, samt redogör för vilka principer som bör gälla för finansieringen av försörjningsberedskapen.

Företagarna välkomnar att betänkandet slår fast att det är staten som ska bära huvudansvaret för Sveriges försörjningsberedskap och därmed även ansvaret för finansieringen av de åtgärder för att stärka försörjningsberedskapen som staten prioriterar. Företagarna tillstyrker förslaget om att ett nationellt försörjningsberedskapsråd inrättas men vill betona vikten av att ett sådant råd inte endast tillsätts utifrån sektorspecifik representation utan även utifrån företagsstorlek.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.