För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande gällande promemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Publicerad 15 jun 2023
Företagarna understryker att det är företagens behov av kompetens som måste avgöra vem som ska beviljas tillstånd som arbetskraftsinvandrare.

Läs hela remissyttrandet som pdf. 

I promemorian föreslås att en god försörjning enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska innebära att en arbetskraftsinvandrare får en lön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån publicerar för Sverige. Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.

För högt försörjningskrav

Företagarna anser att förslaget om att försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare ska uppgå till 80 procent av medianlönen är för högt. Företagarna har i tidigare remissvar presenterat ett förslag om att en rimlig nivå för försörjningskrav för arbetskraftsinvandring bör vara 70 procent av medianlönen. Det innebär en lönenivå på cirka 23 000 kr vilket är i linje med kollektivavtalsenliga löner inom hotell- och restaurangbranschen.

Nyckelpersoner utanför EU

Små och medelstora företag i Sverige uppger år efter år att deras största hinder för att växa är brist på rätt kompetens. Möjligheten att hitta rätt kompetens i andra länder utanför EU är därför av stor vikt. Företagarna vill också särskilt notera att medelantalet anställda hos medlemsföretagen är 4–5 personer per företag. Det innebär att varje person har en nyckelroll och det är avgörande att hitta rätt kompetens för att företaget ska fungera.

Högspecialiserad yrkeskompetens 

Företagarna understryker att det är företagens behov av kompetens som måste avgöra vem som ska beviljas tillstånd som arbetskraftsinvandrare. Vad som avses med högkvalificerad arbetskraft kan inte enbart definieras av lönenivå. Inom många yrken finns behov av högkvalificerad och specialiserad yrkeskompetens, till exempel inom vissa hantverksyrken, där lönenivån inte når upp till regeringens förslag. Dessutom anser Företagarna att regeringens förslag är forcerat givet pågående utredning som kommer att presentera ett nytt förslag på försörjningskrav redan den 31 januari 2024. Det riskerar skapa förvirring och otydlighet både för företag, arbetsgivare och handläggande myndighet. Sverige kan också framstå som mindre attraktivt att komma till om det råder oklarhet vilken nivå för försörjningskrav som gäller.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.