För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande gällande ”Etablering för fler – jämställda möjligheter till integration” (SOU 2023:24)

Publicerad 22 nov 2023
Företagarna välkomnar utredningens förslag i sin helhet och delar uppfattningen att förslagen kan förbättra nyanlända kvinnors etablering.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Utredningens förslag syftar till att fler utrikes födda kvinnor ska ges bättre förutsättningar att etablera sig i arbets- och samhällslivet och därmed bli självförsörjande och få ökad egenmakt. Förslagen förväntas sammantaget bidra till att förbättra möjligheterna för nyanlända invandrare, i synnerhet kvinnor, att snabbare etablera sig på̊ arbetsmarknaden.

Företagarna välkomnar utredningens förslag i sin helhet och delar uppfattningen att förslagen kan förbättra nyanlända kvinnors etablering. En utmaning för svensk arbetsmarknad är de stora skillnaderna som råder mellan de som är i arbete och de som står utanför arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden i Sverige är hög, men grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden, som ungdomar, nyanlända invandrare och utrikes födda som inte kommit i arbete, har halkat efter och det tar fortfarande lång tid för de som invandrar att få sitt första jobb.

Företagarna anser att försörjningskravet bör förtydligas för den som väljer att starta eget företag.

Företagarna välkomnar särskilt utredningens förslag kring behovet av att förtydliga Arbetsförmedlingens arbetssätt samt även andra myndigheters och kommuners ansvar i kedjan av insatser för nyanländas etablering.  

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.