För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten

Publicerad 17 mar 2023
Förslaget till direktiv syftar till att harmonisera aspekter av medlemsstaternas insolvenshanteringssystem, bland annat genom att korta handläggningstiderna, sänka förfarandekostnaderna och höja nivån på återbetalning till borgenärerna.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Direktivförslagets innehåll i väsentliga delar skiljer sig från dagens svenska regler. Företagarna är kritiska till bland annat det föreslagna prepack-förfarandet, och att lägga till ytterligare ansvarsregler för företagsledare, som riskerar att krocka med befintliga regelverk. Förslaget om förenklat konkursförfarande för mikroföretag är vällovligt, men behäftat med alltför många problem för att Företagarna ska kunna stödja det. I sammanhanget vill vi dock framhålla att det förenklade förfarande, offentlig skulduppgörelse, som föreslogs i SOU 2021:12, men som aldrig genomfördes i lag, alltjämt vore välkommet, i synnerhet för mindre företag.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.