För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Betänkandet En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt (SOU 2023:39)

Publicerad 31 okt 2023
Företagarna har inga invändningar mot förslagen i betänkandet.
Foto: Koshiro K/Shutterstock.com.

Läs remissyttrandet som pdf. 

I betänkandet föreslås hur EU-direktivet om digitala tjänster på den inre marknaden ska införas i svensk rätt. Betänkandet behandlar inte innehållet i direktivet, utan hur det ska hanteras i svensk rätt.

Företagarna har inga invändningar mot förslagen i betänkandet. Vi vill framhålla att en fortlöpande dialog med företrädare för näringslivet bör vara en del av det ansvar som de föreslagna myndigheterna kommer att få. Samråd bör ske löpande, alternativt att en referensgrupp med bred representation inrättas.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.