För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv (EG) nr 96/53/EG om vägfordons mått och vikt

Publicerad 29 sep 2023
Företagarna välkomnar delar av förslaget. Vi ställer oss däremot kritiska till att endast tillåta nollutsläpps transporter i gränsöverskridande trafik med 44 ton till 2035.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Europeiska kommissionen presenterade den 11 juli 2023 förslag till direktiv som ändrar rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom EU.

Företagarna välkomnar delar av förslaget. Vi ställer oss däremot kritiska till att endast tillåta nollutsläpps transporter i gränsöverskridande trafik med 44 ton till 2035. Ett sådant krav måste föregåtts av en konsekvens- och utvärderingsanalys för att avgöra hur marknaden för sådan teknik ser ut. För mer detaljerade synpunkter hänvisar Företagarna till vårt branschförbund Sveriges åkeriers remissvar i frågan.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.