podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Utkast till proposition om återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Publicerad 4 feb 2022
Företagarna tillstyrker att den tillfälliga lagen återinförs.

Läs hela remissyttrandet om utkast till proposition om återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som pdf.

Fram till 1 januari 2022 gällde en tillfällig lag med undantagsregler för att förenkla genomförande av bolags- och föreningsstämmor med annat deltagande än fysisk närvaro. Regeringen föreslår att denna lag återinförs 1 mars och gäller till och med 31 december 2022.

Företagarna har varit kritiska mot och avstyrkt införandet av de restriktioner som föranleder behovet av återinförande av den tillfälliga lagen. När dessa restriktioner nu ändå gäller, är det av stor vikt att de inte sätter andra viktiga rättigheter ur spel.

Företagarna tillstyrker att den tillfälliga lagen återinförs. Vidare vill vi framhålla att erfarenheterna från de drygt två år som den tillfälliga lagen kommer ha varit i kraft bör tas i beaktande vid en framtida översyn av de permanenta reglerna.

 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.