För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45)

Publicerad 17 dec 2022
Företagarna anser att arbetsmiljölagen skulle behöva en översyn i sin helhet.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Arbetsmiljö och arbetet med att förbättra densamma är ett arbete som ständigt ska pågå i takt med arbetsmarknadens utveckling. Tyvärr har utredningen inte haft möjlighet att överväga en djupare översyn av arbetsmiljölagen och dess utformning. Arbetsmiljölagen skulle behöva en översyn i sin helhet. Dock har utredningen varit låst i att enbart behandla tre frågeställningar.

Företagarna avstyrker utredningens förslag om ett utvidgat rådighetsansvar.

Företagarna avstyrker utredningens förslag om att utvidga Arbetsmiljöverkets föreskriftsrätt på sanktionsavgiftsområdet.

Företagarna avstyrker utredningens förslag om förtydliganden i arbetsmiljölagen i syfte att utöka användning av företagshälsovård i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.