podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Remissyttrande över Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45)

Publicerad 17 dec 2022
Företagarna anser att arbetsmiljölagen skulle behöva en översyn i sin helhet.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Arbetsmiljö och arbetet med att förbättra densamma är ett arbete som ständigt ska pågå i takt med arbetsmarknadens utveckling. Tyvärr har utredningen inte haft möjlighet att överväga en djupare översyn av arbetsmiljölagen och dess utformning. Arbetsmiljölagen skulle behöva en översyn i sin helhet. Dock har utredningen varit låst i att enbart behandla tre frågeställningar.

Företagarna avstyrker utredningens förslag om ett utvidgat rådighetsansvar.

Företagarna avstyrker utredningens förslag om att utvidga Arbetsmiljöverkets föreskriftsrätt på sanktionsavgiftsområdet.

Företagarna avstyrker utredningens förslag om förtydliganden i arbetsmiljölagen i syfte att utöka användning av företagshälsovård i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.