För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över betänkandet, I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, SOU 2022:34

Publicerad 28 okt 2022
Företagarnas uppfattning är att utredningens förslag sannolikt bara har potential att göra skillnad på marginalen.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Företagarna välkomnar utredningens ambition om att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning. En slutförd gymnasieutbildning har betydelse såväl för fortsatta studier som för varaktig etablering på arbetsmarknaden. Det är angeläget för att företag ska kunna säkra sitt kompetensbehov och därmed för samhällets ekonomi och välfärd.

Utredningens uppdrag har bestått av två huvudområden; användningen av sammanhållna yrkespaket på introduktionsprogram samt hur övergången till komvux kan underlättas för elever som inte når målen med sin gymnasieutbildning.

Företagarnas uppfattning är att utredningens förslag sannolikt bara har potential att göra skillnad på marginalen, såväl avseende att fler unga ska nå målet i gymnasieutbildningen som för företagens kompetensförsörjning. För att komma tillrätta med dagens problem räcker inte de insatser som utredningen föreslår. Tidiga insatser krävs på såväl grund- som gymnasieskolan och samverkan med det omgivande samhället behöver stärkas.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.