För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter

Publicerad 12 dec 2022
Företagarna välkomnar initiativet, men avstyrker flera av förslagen.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Företagarna välkomnar initiativen till att innehållsdeklarationer är fullt läsbara och synliga. Folkhälsomyndighetens förslag härom är emellertid mer ingripande än motsvarande regelverk för exempelvis alkohol, e-cigaretter och andra livsmedel. Förslaget i 6 § att innehållsdeklarationen ska täcka 20 procent av de största ytorna på styckförpackningen eller ytterförpackningen är därför alltför långtgående. Företagarna avstyrker förslaget.

Folkhälsomyndigheten föreslår vidare i 11 § att hälsovarning ska täcka 30 procent av marknadsföringsytan. Företagarna understryker vikten av att marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter innehåller tydliga hälsovarningar då nikotin är beroendeframkallande. Motsvarande bestämmelser avseende alkohol är att hälsovarning ska täcka 20 procent av marknadsföringsytan. Företagarna anser att enhetlighet bör råda mellan liknande regelverk och avstyrker därför föreslaget.

Avseende ikraftträdande anser Företagarna att tiden för ikraftträdande bör senareläggas. Tobaksfria nikotinprodukter har som regel lång hållbarhetstid och lagerhålls därefter. Ett ikraftträdande enligt förslaget skulle få stora ekonomiska konsekvenser för berörda aktörer. Företagarna avstyrker därför föreslaget ikraftträdande och anser att rimlig tid för ikraftträdande är den 1 januari 2024.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.