För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar gällande promemorian Ändringar i förordningen om klimatbonusbilar

Publicerad 13 apr 2022
Företagarna avstyrker promemorians förslag.
Foto: Shutterstock.com.

Läs hela remissvaret över Ändringar i förordningen om klimatbonusbilar som pdf.

Regeringen har aviserat att det behövs justeringar i systemet och genom rubricerad promemoria föreslås därför ändringar i syfte att följa utvecklingen när det gäller efterfrågan på klimatbonusbilar, begränsa kostnadsökningen för klimatbonusen och för att skärpa miljöstyrningen. 

Företagarna anser att de föreslagna ändringarna i bonussystemet riskerar att hämma omställningstakten i fordonsflottan eftersom antalet fordon som kan komma att erhålla bonus minskar. Att försämra möjligheterna för företagare som är beroende av lätta lastbilar, exempelvis hantverkare eller distributionsföretag, att kunna ställa om sina fordon främjar inte omställningen.

Vidare anser vi att det pristak om 700 000 kronor som promemorian föreslår riskerar att hämma omställningen. Ett pristak kommer leda till att fordonsmodeller med generellt sett högre utsläpp blir mer attraktiva.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.