För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Yttrande över promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program, U2021/01877

Publicerad 1 jul 2021
Företagarna tillstyrker promemorians förslag.
Foto: Shutterstock.com.

Läs hela remissyttrandet över Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program, U2021/01877 som pdf.

Företagarna anser att arbetsmarknadskopplingen bör stärkas och löpa som en röd tråd genom gymnasieskolan, varför det bör ställas krav på att skolhuvudmän ska ta fram handlingsplaner för samverkan med det omgivande samhället.

Som utredningen framhåller går fyrtio procent av eleverna på de högskoleförberedande programmen inte vidare till högre studier, utan direkt ut i arbetslivet. För att dessa elevers kompetens bättre ska matcha företagens behov tillstyrker Företagarna utredningens förslag om försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program samt förslaget om en försöksverksamhet med yrkeskurser med handelsinriktning på ekonomiprogrammet.

Företagarna tillstyrker att det i förslaget ställs krav på att det ska finnas lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv för de utbildningar som ingår i försöksverksamheten. Särskilt vill vi betona vikten av att de små företagen finns representerade i programråden.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.