För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över Förslag till Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter och allmänna råd (MYHFS 2021:x)

Publicerad 21 maj 2021
Företagarna tillstyrker föreslagna föreskrifter.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Remissyttrande över Förslag till Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter och allmänna råd (MYHFS 2021:x) om nivåplacering av kvalifikation i enlighet med den svenska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande som pdf. 

Förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande är mycket kortfattad, det är därför svårt för den som utfärdar en kvalifikation att veta vad som krävs för att kunna ansöka om att få den nivåplacerad i enlighet med den svenska referensramen.

Syftet med föreslagna föreskrifter är att ansökningsförfarandet ska vara förutsägbart och tydligt för den som ansöker om nivåplacering av en kvalifikation. Den sökande ska veta vad som ska finnas med i en ansökan, vad som krävs för ett beslut om nivåplacering, vad som krävs under beslutsperioden och vad som krävs om den utfärdade kvalifikationen förändras. Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 oktober 2021 och samtidigt upphävs MYHFS 2016:1–3.

Företagarnas ståndpunkter

Företagarna tillstyrker föreslagna föreskrifter. Det är av stor vikt att minska företagens administrativa börda och det ligger i utfärdarens intresse att i största möjliga mån förtydliga regelverket och göra ansökningsförfarandet förutsägbart. Företagarna välkomnar även att myndigheten i och med de nya föreskrifterna får kraftfullare verktyg i samband med prövning och bedömning.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.