headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande över Förslag till Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter och allmänna råd (MYHFS 2021:x)

Företagarna tillstyrker föreslagna föreskrifter.
Publicerad 21 maj 2021

Läs hela remissyttrandet över Remissyttrande över Förslag till Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter och allmänna råd (MYHFS 2021:x) om nivåplacering av kvalifikation i enlighet med den svenska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande som pdf. 

Förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande är mycket kortfattad, det är därför svårt för den som utfärdar en kvalifikation att veta vad som krävs för att kunna ansöka om att få den nivåplacerad i enlighet med den svenska referensramen.

Syftet med föreslagna föreskrifter är att ansökningsförfarandet ska vara förutsägbart och tydligt för den som ansöker om nivåplacering av en kvalifikation. Den sökande ska veta vad som ska finnas med i en ansökan, vad som krävs för ett beslut om nivåplacering, vad som krävs under beslutsperioden och vad som krävs om den utfärdade kvalifikationen förändras. Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 oktober 2021 och samtidigt upphävs MYHFS 2016:1–3.

Företagarnas ståndpunkter

Företagarna tillstyrker föreslagna föreskrifter. Det är av stor vikt att minska företagens administrativa börda och det ligger i utfärdarens intresse att i största möjliga mån förtydliga regelverket och göra ansökningsförfarandet förutsägbart. Företagarna välkomnar även att myndigheten i och med de nya föreskrifterna får kraftfullare verktyg i samband med prövning och bedömning.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.