För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över betänkandet Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020:59)

Publicerad 29 apr 2021
Företagarna välkomnar utredningen.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020:59) som pdf.

Ett stärkt innovationsstöd tillsammans med förbättrad rörlighet mellan näringsliv och akademi krävs för att omsätta kunskap i företag och affärer samt för att behålla och vidareutveckla Sverige som konkurrenskraftig kunskaps- och innovationsnation. Företagarna tillstyrker därmed utredningens förslag om att tydliggöra högskolornas ansvar för nyttiggörande av kunskap tillsammans med understödjande stödstrukturer.

Företagarna menar emellertid att stärkt samverkan kräver ekonomiska incitamentsstrukturer som stimulerar lärosätena att långsiktigt prioritera tid, engagemang och kostnader för ändamålet.

Företagarna vill poängtera vikten av att framtida analyser särskilt beaktar hur forskning i större utsträckning kan nyttiggöras för små och växande företag.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.