För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över betänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)

Publicerad 6 maj 2021
För att verkligt konkurrera med andra länder krävs en radikalt annorlunda utformning av regelverket än det som läggs fram i betänkandet.

Läs hela remissyttrande över betänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5) som pdf.

För svenska företag och svenskt välstånd är möjligheten att rekrytera nyckelkompetens från tredje land avgörande.

Företagarna ser vinsterna med flera av utredningens presenterade förslag, men anser inte att de förenklar för arbetsgivare att få tillgång till kompetent arbetskraft i tillräcklig utsträckning. Inte heller bidrar utredningens förslag i tillräcklig utsträckning till svenska företags arbete att attrahera internationell kompetens.

I praktiken innebär det nya förslaget om uppehållstillstånd en ny typ av turistvisum. Företagarna ser en stor risk för att utredningens förslag öppnar upp för missbruk och möjliggör för oseriösa aktörer att ta sig till Sverige. Det är inte ovanligt med falska examina och Sveriges historiska brister av validering förvärrar riskerna. Att Universitets- och Högskolerådet ska ombes yttra sig, dvs. validera, förefaller inte vara en rimlig arbetsinsats sett till möjligheten för individen att vara i Sverige i maximalt nio månader.

För att verkligt konkurrera med andra länder krävs en radikalt annorlunda utformning av regelverket. Företagarna har tidigare lyft fram det kanadensiska systemet för arbetskraftsinvandring som föregångsland i att rättssäkert och objektivt rekrytera talanger som kan bidra till landets konkurrenskraft, utifrån näringslivets kompetensbehov.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.