För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande om betänkandet En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38)

Publicerad 7 okt 2021
Företagarna ställer sig positiva till flera av de förslag som föreslås.
Foto: Robson90/Shutterstock.com.

Läs hela remissyttrandet över betänkandet En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38) som pdf.

I betänkandet lämnar utredningen förslag om en ny lag om ordningsvakter som ska ersätta lagen om ordningsvakter från 1980, som till stora delar anses vara föråldrad och illa anpassad för den verklighet och de behov av ordningsvakter som samhället möter i dag.

Företagarna ställer sig positiva till flera av de förslag som föreslås. Det gäller särskilt förslaget om ett ökat utbildningskrav från 80 till 160 timmar, samt kommuners möjlighet att få beviljat tillstånd att nyttja ordningsvakter på större geografiska ytor än vad den nuvarande lagstiftningen medger.

Däremot är Företagarna kritiska till förslaget om att kravet på registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen vid prövning av anställda i bevakningsföretag ska slopas, då Företagarna ser en ökad risk för att olämpliga individer till följd av detta kan bli godkända som ordningsvakter.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.