För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande: Kompletterande bestämmelse till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

Publicerad 1 apr 2021
Företagarna är positiva till förslaget att reglera marknaden för gräsrotsfinansiering samt att Finansinspektionen utses till tillsynsmyndighet.
Foto:Shutterstock.com

Lös hela remissyttrandet över promemorian Kompletterande bestämmelse till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering (pdf).

I promemorian lämnas vissa förslag till lagstiftningsåtgärder som följer av EU:s förordning om gräsrotsfinansiering.

Företagarna är positiva till förslaget att reglera marknaden för gräsrotsfinansiering samt att Finansinspektionen utses till tillsynsmyndighet. En reglering av gräsrotsfinansieringstjänster bidrar till en sundare och mera rättvis konkurrens mellan de finansiella aktörerna på marknaden.

Genom gräsrotsfinansiering kan privatpersoner stödja småföretagare och bidra till jobbskapande och tillväxt. Privatpersoner kan investera på ett sätt som varit förbehållet banker och riskkapitalister och har möjlighet att få högre avkastning än vid traditionellt sparande. Ett tydligt regelverk skapar legitimitet och trovärdighet för branschen vilket kommer att gynna både företag och privatpersoner. Det gör även Sverige till ett land som satsar på innovation och framväxt av hållbart nyföretagande.

Det grundläggande målet med att främja gräsrotsfinansiering till mindre och växande företag bör ställas i relation till de risker som finns för överreglering och ökade administrativa kostnader. Informationskrav för marknadsplatser och emittenter på den reglerade värdepappersmarknaden är mycket omfattande och en alltför omfattande informationsplikt kan komma att kraftigt försvåra gräsrotsfinansiering.

Företagarna avstår från att i övrigt lämna synpunkter på de lagstiftningsåtgärder och ändringar som förs fram i promemorian.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.