För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Införandet av en familjevecka påbörjas (Ds 2020:24)

Publicerad 5 feb 2021
Företagarna avstyrker förslaget att införa en ny arbetsbaserad föräldrapenningförmån.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Införandet av en familjevecka påbörjas (Ds 2020:24) som pdf.

En ny föräldrapenningsförmån – familjedagspenning – föreslås. När reformen är fullt utbyggd ska varje förälder ha möjlighet att vara ledig fem dagar per år (särskilda regler för ensamstående). Totalt får alltså varje förälder 60 ytterligare ledighetsdagar (12 år om 5 dagar per förälder och barn) – motsvarande nästan tre arbetsmånader. Inledningsvis ska ledigheten maximalt uppgå till tre dagar per vårdnadshavare (ensamstående sex dagar). Mer ledighet är inte det svenska föräldrar och företag är i primärt behov av. 

Lov, terminsuppehåll, studiedag

Familjedagspenning föreslås avse situationer då föräldern avstår från förvärvsarbete för att vårda ett barn under dag när det är lov, terminsuppehåll, studiedag för personalen eller en motsvarande situation i den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som barnet normalt deltar i. Det handlar exempelvis om förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och fritidshem. Förslag lämnas även om att familjedagspenning ska kunna lämnas när föräldrar deltar i barns utvecklingssamtal. Familjedagspenning ska kunna lämnas till en vårdnadshavare som har barn som är mellan fyra och 16 år gamla.

Familjeveckan bör inte genomföras

Företagarna avstyrker förslaget att införa en ny arbetsbaserad föräldrapenningförmån.

  • Behovet för en begränsad grupp på arbetsmarknaden kan inte motivera införandet av en ny föräldrapenningförmån – familjedagspenning. Kostnaderna för reformen motiveras inte av effekten eller efterfrågan. 
  • Socialförsäkringen bör inte användas för att komma till rätta med en bristande jämlikhet för arbetande föräldrar vars arbetsvillkor varierar.
  • En utvärdering av den höjda åldersgränsen i föräldrapenningen från åtta till tolv år måste ske innan en helt ny socialförsäkringsförmån införs.  
  • Förslaget om en familjevecka påverkar den redan i dag allvarliga kompetensbristen.
  • Konsekvensutredningen innehåller så stora brister att den inte är möjligt att använda som beslutsunderlag.
  • Familjeveckan bör inte genomföras. Företagarna avstyrker förslaget i sin helhet. 
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.