headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande gällande promemorian Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs

Företagarna anser att konsekvenserna av promemorians förslag påverkar elmarknaden och nätkunderna på ett negativt sätt.
Publicerad 6 maj 2021

Läs hela remissyttrandet över promemorian Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs (pdf).

Förslaget i promemorian innebär att Svenska Kraftnät ska stå för utbyggnaden av transmissionsnätet till havsbaserad vindkraft utan att kräva ersättning för anslutningskostnaden från den projektör som investerar i anläggningarna. Företagarna anser att konsekvenserna av promemorians förslag påverkar elmarknaden och nätkunderna på ett negativt sätt: det medför snedvridande konkurrensfördelar för den havsbaserade vindkraften i relation till annan förnybar och fossilfri produktion och det kommer innebära ökade kostnader för nätkunderna som förväntas bära anslutningskostnaden.

Företagarna är inte emot byggande av havsbaserad vindkraft i sig. Vi vänder oss dock emot att elkunderna, som redan i dag betalar en stor del av kostnaderna för det svenska elnätet, ska betala för de stora subventioner som förslaget om minskade anslutningskostnader för den havsbaserade vindkraften innebär. Företagarna avstyrker därför promemorians förslag.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.