podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Publicerad 29 dec 2020
Företagarna tillstyrker överlag promemorians förslag.

Läs hela remissyttrandet över tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda, som pdf.

Som en krisåtgärd föreslås det så kallade ”växa-stödet”, en nedsättning av arbetsgivaravgiften för de minste företagen, tillfälligt utökas till den andra anställda för anställningar som börjar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022. Företagarna anser att nedsättningen generellt är positiv eftersom det minskar kostnaden för att anställa, och tillstyrker överlag promemorians förslag.

Företagarnas huvudsakliga invändningar är att reformen bör träda i kraft tidigare, med 1 mars 2021 som en lämplig ambition, samt att den regel som utestänger familjeföretagare från nedsättningen bör tas bort.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.