headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Företagarna tillstyrker överlag promemorians förslag.
Publicerad 29 dec 2020

Läs hela remissyttrandet över tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda, som pdf.

Som en krisåtgärd föreslås det så kallade ”växa-stödet”, en nedsättning av arbetsgivaravgiften för de minste företagen, tillfälligt utökas till den andra anställda för anställningar som börjar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022. Företagarna anser att nedsättningen generellt är positiv eftersom det minskar kostnaden för att anställa, och tillstyrker överlag promemorians förslag.

Företagarnas huvudsakliga invändningar är att reformen bör träda i kraft tidigare, med 1 mars 2021 som en lämplig ambition, samt att den regel som utestänger familjeföretagare från nedsättningen bör tas bort.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.