För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Promemorians förslag om bonus malus-systemets utformning gör inte nödvändiga justeringar.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrande över promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet (pdf). 

Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 föreslagit att bonus malus-systemet ska förstärkas och förenklas. Förslaget bygger på det så kallade januariavtalet – den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

För bensin- och dieseldrivna lätta fordon (personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar) av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 april 2021 eller senare ska koldioxidbeloppet vara summan av:

  • 107 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut vid blandad körning per kilometer utöver 90 gram och upp till och med 130 gram och;
  • 132 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut vid blandad körning per kilometer utöver 130 gram.

Detta innebär att malus (fordonsskatten), genom ovanstående koldioxidbelopp som ingår i beräkningen, höjs med 25 kronor, samtidigt som gränserna för när den förhöjda fordonsskatten tas ut sänks från 95 till 90 gram per kilometer, respektive från 140 gram till 130 gram per kilometer.

Företagarna delar regeringens syn om vikten av att minska utsläppen från transportsektorn genom att ställa om till en mer energieffektiv fordonsflotta. Vi anser dock att promemorians förslag om bonus malus-systemets utformning missat nödvändiga justeringar som hade minskat effekterna av att vissa branscher drabbas särskilt hårt, samt att de totala skattepålagorna för dem som äger ett fordon inte ska bli för stora.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.