För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över Ett bättre premiepensionssystem (S2019/0459)

Företagarna avstyrker utredningens förslag i sin helhet.

Förslaget riskerar att allvarligt försvåra de mindre och växande företagens finansiering och därmed hämma den svenska tillväxten. Förslaget riskerar även att minska svenska pensionssparares demokratiska rättighet att investera i och ta del av den värdetillväxt som sker i just mindre och växande företag.

Hårdare krav på fonder som finns i dagens fondtorg är välkommet. Men förändringar i systemet bör göras med eftertänksamhet och inte yrvaken bestörtning. Vi är oroade över att utredningen i sin iver att begränsa fondmarknaden även försämrar de mindre och växande företagens möjligheter till finansiering och därmed villkoren förstora delar av Sveriges näringsliv.

Ladda ner remissyttrandet över Ett bättre premiepensionssytem (S2019/04594/SF) som pdf.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.