headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Remissyttrande över Ett bättre premiepensionssystem (S2019/0459)

Företagarna avstyrker utredningens förslag i sin helhet.

Förslaget riskerar att allvarligt försvåra de mindre och växande företagens finansiering och därmed hämma den svenska tillväxten. Förslaget riskerar även att minska svenska pensionssparares demokratiska rättighet att investera i och ta del av den värdetillväxt som sker i just mindre och växande företag.

Hårdare krav på fonder som finns i dagens fondtorg är välkommet. Men förändringar i systemet bör göras med eftertänksamhet och inte yrvaken bestörtning. Vi är oroade över att utredningen i sin iver att begränsa fondmarknaden även försämrar de mindre och växande företagens möjligheter till finansiering och därmed villkoren förstora delar av Sveriges näringsliv.

Ladda ner remissyttrandet över Ett bättre premiepensionssytem (S2019/04594/SF) som pdf.

Taggar