För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar på promemorian Bättre studiestöd till äldre

Företagarna förordar ett utvidgat och därmed bättre studiestöd för äldre studerande i allmänhet, och möjlighet till studier på kvartsfart i synnerhet. En grund analys har dock gjorts av de mindre företagens komplexa organisation och utbildningsbehov.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Bättre studiestöd till äldre. 

Bakgrunden till departementspromemorian ligger i ambitionen att skapa möjligheter till vidareutbildning eller omskolning högre upp i åldrarna. Detta genom utvidgat finansiering av studiemedel i enlighet med punkt 14 i Januariavtalet.

Företagarna tillstyrker promemorians förslag i allmänhet, men ställer sig något avvaktande till promemorians tolkning av ”samhälleligt behov”, då utredningen bottnar i en svag analys av de mindre företagens nuvarande och framtida behov.

Företagarna tillstyrker promemorians förslag om ett utvidgat studiemedel upp till 60 års ålder, men ställer sig avvaktande till förslag om övre avskrivningstid vid 64-års ålder till förmån för att bejaka riktåldern i pensionssystemet.

Promemorian presenteras bedömningen om att det inte anses finnas skäl att ge studiemedel till den som studerar med en studieomfattning på kvartsfart, men Företagarna anser att finansiering av studiemedel på kvartsfart ge många fler företag möjlighet att erbjuda medarbetare eller företagsledare att gå ner i arbetstid motsvarande omfattning i studier då den studerande istället kan ersättas genom studiemedel.

Företagarna tillstyrker promemorians förslag om att behålla nuvarande nivåer för studiemedelsbeloppen. Företagarnas ställer sig däremot avvaktande till promemorians förslag om att inte höja fribeloppet för äldre studerande inom ramen för det utvidgade studiemedlet. Det vill säga en inkomstgräns för hur mycket den studerande får tjäna in från arbete, vids sidan av erhållet studiemedel.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.