För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35)

Utan att förminska förekomsten av felaktiga utbetalningar inom välfärdssystemen, oroas Företagarna över misstänkliggörandet av företagare som följer myndigheten för utbetalningskontroll.

Läs hela remissyttrandet över Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35) som pdf.

Inledningsvis bör det understrykas att Företagarna står bakom ambitionerna att stävja fusk, missbruk och osund konkurrens i välfärdssystemen. Brottslighet drabbar företag genom en snedvriden konkurrens, minskad lönsamhet och lägre tillväxt, varför det är avgörande att komma till rätta med denna typ av kriminalitet. 

Företagarna har tidigare kritiserat förslag som syftat till att komma åt osund konkurrens, men som de facto resulterat i förslag för att förenkla arbetet för myndigheter. Välmenande som dessa ambitioner har varit ska aldrig företag belastas för att myndigheters processer ska förenklas – i synnerhet om det innebär att företagens arbetsbelastning och kostnader ökar. Av den anledningen är det välkommet med ett konstruktivt förslag där staten använder sina egna resurser för att komma till rätta med osund konkurrens och missbruk av välfärdssystemen.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.