podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35)

Utan att förminska förekomsten av felaktiga utbetalningar inom välfärdssystemen, oroas Företagarna över misstänkliggörandet av företagare som följer myndigheten för utbetalningskontroll.

Läs hela remissyttrandet över Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35) som pdf.

Inledningsvis bör det understrykas att Företagarna står bakom ambitionerna att stävja fusk, missbruk och osund konkurrens i välfärdssystemen. Brottslighet drabbar företag genom en snedvriden konkurrens, minskad lönsamhet och lägre tillväxt, varför det är avgörande att komma till rätta med denna typ av kriminalitet. 

Företagarna har tidigare kritiserat förslag som syftat till att komma åt osund konkurrens, men som de facto resulterat i förslag för att förenkla arbetet för myndigheter. Välmenande som dessa ambitioner har varit ska aldrig företag belastas för att myndigheters processer ska förenklas – i synnerhet om det innebär att företagens arbetsbelastning och kostnader ökar. Av den anledningen är det välkommet med ett konstruktivt förslag där staten använder sina egna resurser för att komma till rätta med osund konkurrens och missbruk av välfärdssystemen.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.